CENTER FOR AUTISME & ADHD

VENNELY CENTER FOR AUTISME & ADHD

Vennely tilbyder bolig til mennesker, som har psykisk funktionsnedsættelse, som kommer til udtryk ved en intellektuel/kognitiv forstyrrelse og deraf følgende udviklingsforstyrrelse.

RESPEKT

Vennely ser borgeren på en ligeværdig og respektfuld måde. Vores relation bygger ligeledes på respektfuld tilgang til vores borgere i alle livets facetter.

OMSORG

Vennely er omkring borgeren og forsøger hele tiden at mindske problemskabende adfærd, ved at forstå og handle i borgerens interesse.

LIVSKVALITET

Vennely ser livskvalitet som det vigtigste i arbejdet med borgeren. At skabe de bedste livsvilkår og dermed livskvalitet for den enkelte borger.